Asociace jihočeských rodin


"Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“ Franz Kafka

Co nabízíme

Bazárek

Co nabízíme


  • všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje, zejména pak města Písku a přilehlých obcí
  • poskytování služby péče o děti předškolního věku
  • rozvoj sportovního a kulturního cítění rodin
  • podpora rozvedených rodičů, samoživitelů a samoživitelek, pěstounů, rodičů s dětmi do 15 let věku a aktivity vedoucí ke zvyšování jejich zaměstnanosti a uplatnitelnosti na trhu práce
  • podpora aktivit na podporu a zachování funkce rodiny
  • mezirezortní spolupráce subjektů

Kontakt


Alšovo nám.178/2, 397 01 Písek

Zobrazit na mapě

Jaroslava Králová

Předseda Asociace jihočeských rodin z.s.

+420 725 436 873